ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

img 200519143730 0001

img 200519143730 0002

 

img 200519143730 0003

img 200519143730 0004

img 200519143730 0005

img 200519143730 0006